Prenočišča na Kolpi

Prenočišča:

 

Kampi:

Vreme: Dolina Kolpe

Stanje reke Kolpe

Datum: 5. avgust 2016

T. vode:

Pretok :

21,8 °C

~7 m3/s

Spust čez brzice

Download Video: MP4, HTML5 Video Player by VideoJS