Prenočišča na Kolpi

Prenočišča:

 

Kampi:

Vreme: Dolina Kolpe

Stanje reke Kolpe

Datum: 14. maj 2018

T. vode:

Pretok :

16,8 °C

~14 m3/s

Spust čez brzice

Download Video: MP4, HTML5 Video Player by VideoJS